L.A.R

L.A.R – lokal håndtering af Regnvand

Håndtering af regnvandet så tæt på kilden som muligt

 

Vi ved det 

– Og forskere og videnskabsmænd er enige, klimaet er i fuld gang med at ændre sig.

På grund af de klimaforandringer vi står med får vi flere og kraftigere regnskyl som bl.a. er med til at overbelaste vores kloaksystem.

Det betyder at store mængder regnvand med jævne mellemrum skal håndteres lokalt.

 

L.A.R er kommet for at blive

Klimaændringerne har gjort det nødvendigt, at vi tænker på, hvordan vi håndterer regnvandet. L.A.R – lokal håndtering af regnvand er måden det gøres på. Det kan enten være som forsinkelse, opmagasinering eller nedsivning af regnvandet.

 

Hvad gør vi så?

Med L.A.R kan vi løse nogle af problemerne med overbelastede kloaksystemer. Det er vigtigt at LAR løsningerne er dimensioneret og udformet korrekt, DET KAN VI!

Der findes altså mange måder hvorpå man kan håndtere regnvandet lokalt. Det kan gøres med, en eller flere LAR-løsninger som kompletterer hinanden. Hvilken løsning eller løsninger, der fungerer bedst afhænger af nedsivnings pontentialet på stedet, lokale forhold samt dine ønsker og behov.

 

Fordele ved L.A.R

▪️Besparelser på udvidelse af kloaknettet

▪️Forsinker regnvandet til kloakken

▪️Genanvendelse af regnvandet

 

Kontakt vores eksperter allerede i dag – 51920661