Kloak

Kloak – den usynlige men nødvendige kloak

Vi kan se den – og har den professionelle kloakløsning til dig

Vi går under jorden for dig:

Som så meget andet er det vigtigt at få efterset afløbsinstallationer, kloakledninger og brønde, da manglende vedligeholdelse kan resultere i lugtgener, forstoppelse, fugtskader og i værste fald oversvømmelse, vi kan hjælpe dig – før, under og efter!

Skal du have etableret nyt kloaksystem, er det os, der kan hjælpe dig.

Vi er specialister:

Som autoriseret kloakmestre kan vi vores arbejde, og vi gør det med stor faglig viden, det rigtige mandskab samt det rette udstyr. Kloakarbejdet udføres efter gældende regler og love, og vi sikre dig at opgaven bliver udført korrekt og lovligt.

Vi er din samarbejdspartner:

Ingen opgave er for lille, ingen opgave er for stor. Hver eneste opgave bliver nøje undersøgt, og der fortages professionelle og individuelle løsninger efter behov, vi rådgiver dig og skaber den løsning der fungere for dig.

Vi kan:

  • Kloakrenovering
  • Nyanlæg af kloaksystem
  • Tilslutning til pumpestation
  • Hovedledninger
  • Drænledninger
  • Brønd
  • Vedligeholdelse

Kontakt vores eksperter allerede i dag – 51920661

Information om kloakering fra andre kilder:

https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Forurening/Spildevand-og-kloakering